Polski Związek Niewidomych koło Gliwice

Teraz jest 26 wrz 2022, o 08:40

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 27 cze 2012, o 20:14 
Offline

Dołączył(a): 27 cze 2012, o 13:44
Posty: 0
Witam serdecznie zachęcam do lektury na temat przejazdów ulgowych

FIRR o prawie do ulgowego przejazdu
Źródło: inf. prasowa

Wielu prywatnych przewoźników na terenie Małopolski nie sprzedaje biletów ulgowych osobom niewidomym pomimo że obliguje ich do tego prawo. Po licznych sygnałach o takim procederze Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) z Krakowa rozpoczęła kampanię informacyjną „Ulgowy bus – Masz prawo!”, której celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w walce o ich prawa.

Pierwsze sygnały o bezprawnych działaniach przewoźników Fundacja otrzymała rok temu; od tego czasu badała i rozpoznawała sprawę. Pomimo licznych interwencji i spotkań z przedstawicielami urzędów oraz przewoźnikami problemu nie udało się rozwiązać. Kolejnym krokiem, który w zaistniałej sytuacji postanowiła podjąć FIRR, było zorganizowanie akcji informacyjnej, która nagłośni problem.

W ramach zainicjowanej akcji powstała informacyjna strona internetowa http://www.ulgowybus.firr.org.pl. Przydatne wiadomości znajdą na niej zarówno niepełnosprawni pasażerowie, jak i przewoźnicy. Wśród prezentowanych treści znajdą się m.in. odpowiedzi na pytania o przysługujące ulgi, wymagane dokumenty przy kupnie biletów ulgowych i sposób, w jaki firma może uzyskać refundację biletów.

Poprzez stronę każda osoba niepełnosprawna, której dotknął powyższy problem, może skontaktować się z Fundacją, która udzieli pasażerowi wsparcia w walce o jego prawa. Serwis kampanii pomoże także internautom dowiedzieć się, jak napisać indywidualną skargę na nieuczciwego przewoźnika, oraz znaleźć firmy przewozowe, które podpisały umowę refundacyjną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Na liście przewoźników znajduje się ok. 25 proc. wszystkich firm z terenu tego województwa; jak przekonują przedstawiciele Fundacji, szansa na uzyskanie biletu ulgowego powinna być u nich największa.

- Zachęcamy do zgłaszania nam wszelkich udokumentowanych przypadków łamania prawa. Dzięki temu będziemy mogli działać w imieniu wszystkich poszkodowanych. Naszym celem jest, aby osoba niepełnosprawna prosząca o należny bilet ulgowy nie spotkała się nigdy z odmową, ani tym bardziej nieprzyjemnymi komentarzami. Poprzez akcję chcemy również uwrażliwić pełnosprawnych pasażerów, aby reagowali, gdy kierowcy nie chcą udzielać ulg osobom niepełnosprawnym – mówi koordynator kampanii Piotr Pawłowski.

W ramach kampanii „Ulgowy bus – masz prawo!” informacje o możliwym wsparciu zostaną wysłane do wszystkich organizacji i stowarzyszeń zrzeszających osoby niepełnosprawne. Podobny list otrzymają wszyscy przewoźnicy z Małopolski. Akcja potrwa do końca wakacji.


Przestroga dla łamiących prawo

Drukuj
Email

Utworzono: środa, 27, czerwiec 2012 07:19

Nie warto ignorować prawa do ulg ustawowych. Przewoźnikowi, który nie sprzedaje biletów ulgowych osobom do tego upoważnionym może spotkać się z szeregiem sankcji. Piszemy ku przestrodze, co może czekać nieuczciwe firmy, które łamią przepisy.Po pierwsze za pobieranie należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości grozi kara w wysokości 2000 zł.Po drugie przewoźnik w związku ze skargami, może narazić się na kontrol ze strony Urzędu Skarbowego i Inspekcji Handlowej.Po trzecie, jeśli przewoźnik ma podpisaną umowę o refundacji ulgowych biletów, owa refundacja w związku ze skargami może zostać zawieszona, a nawet cofnięta, łącznie z żądaniem zwrotu za poprzedni miesiąc.Po czwarte organ wydający zezwoleniena przewóz osób po sygnałach o notorycznym łamaniu prawa, może owo zezwolenie cofnąć.Jak widać nie warto oszukiwać i zarabiać na osobach niepełnosprawnych, bo taki nieuczciwy przewoźnik nie pozostanie długo bezkarny.
Ulgi obowiązują wszystkich - odpowiedź Ministerstwa Transportu

Drukuj
Email

Utworzono: czwartek, 14, czerwiec 2012 07:54

Jakiś czas temu zwróciliśmy się do lokalnego posła, aby zdobył dla nas oficjalną wykładnię prawa do ulgowych biletów przysługujących osobom niewidomym u prywatnych przewoźników. Oto fragment odpowiedzi z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:


(...) Zasady wykonywania przwozów regularnych w krajowym transporcie drogowym reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), zgodnie z którą wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, uzależnia się od załączenia przez przewoźnika wniosku o wydanie zezwolenia - cennika opłat. Cennik opłat musi być podany do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób. Zgodnie z art. 18 a tej ustawy przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób uwzględnia uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów, a przepis art. 18 b. ust. 1 pkt 6 nakłada na niego obowiązek umieszczania w cenniku opłat stosowanych przy tych przewoazach cen biletów ulgowych określonych na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (DZ. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).

Tym samym przepisy ustawy o transporcie drogowym nie przewidują możliwości wykonywania regularnych przewozów osób w transporcie krajowym bez uwzględniania uprawnień pasażerów do korzystania z ulg ustawowych tj. niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości pasażerów. Za odmowę sprzedaży biletu ulgowego osobie uprawnionej, zgdonie z art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy można cofnąć przwoźnikowi zezwolenie z powodu naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zostało ono udzielone. Cennik opłat jako załącznik do wniosku o udzielenie zezwolenia stanowi jeden z tych warunków.

Zgodnie zaś z lp. 2.6 załącznika nr 3 do tejże ustawy - pobieranie należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości podlega karze w wysokości 2000 zł.

Ponadto istotne znaczenie mają również postanowienia ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368), które wskazują jako organizatora autobusowego publicznego transportu zbiorowego - właściwą jednostkę samorządu terytorialnego zapewniającą funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Przepisy tej ustawy w powiązaniu z przepisami ustawy o transporcie drogowym wyposażają jednoski samorządowe jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego do kontrol wszystkich przewoźników, którzy na ich terenie stosownie do ww. przepisów ustawy o ulgach m. in. dotyczących pasażerów niewidomych.

Wobec powyższego minister właściwy do spraw transportu nie jest właściwym do sprawowania kontroli egzekwowania prawa do ulg przez przewoźników, którym nie wydaje zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. Nie posiada także iprawnień do podejmowania działań mających na celu egzekwowanie przez przewoźników ulg ustawowych.z upoważnienia

Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki MorskiejArtykuły
Ulgi ustawowe

Drukuj
Email

Utworzono: czwartek, 12, kwiecień 2012 09:54

Zestawienie ulg ustawowych - Ustawa z dnia 20.06.1992 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175 poz. 1440 z późn. zm.).UWAGA! Warunkiem koniecznym do otrzymania biletu ulgowego jest okazanie kierowcy wymaganych dokumentów, których spis można znaleźć poniżej przy każdej uldze.


BILETY JEDNORAZOWEULGA 100%Ulga 100% – należy przez to rozumieć uprawnienie do uzyskania w kasie biletowej przewoźnika biletu z ulgą 100% wydawanego nieodpłatnie.

Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione:


DZIECI DO LAT 4

Pod warunkiem nie korzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia.

Korzystanie z oddzielnego miejsca wymaga wykupienia biletu jednorazowego z ulgą 78%.


Wymagany dokument: dokument stwierdzający wiek dziecka.


POSEŁ i SENATOR - wzór legitymacji

Poseł i senator ma prawo na terenie całego kraju, do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w całej komunikacji.

Ulga 100% – należy przez to rozumieć uprawnienie do uzyskania w kasie biletowej przewoźnika biletu z ulgą 100% wydawanego nieodpłatnie.Wymagany dokument: legitymacja poselska lub senatorska.STRAŻ GRANICZNA - wzór legitymacji

Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej.Wymagany dokument: legitymacja służbowa oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub właściwego komendanta Oddziału Straży Granicznej.ULGA 95 %


PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO

Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony:

Przewodnik towarzyszący w czasie podróży osobie niewidomej lub ociemniałej, na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Opiekun lub przewodnik– należy przez to rozumieć jedną osobę w przypadku osoby niewidomej, która ukończyła 13 lat albo psa – przewodnika.Wymagany dokument: jeden z dokumentów osoby niewidomej.OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO i WOJSKOWEGO I GRUPY

Opiekun (przewodnik) towarzyszący w czasie podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

Uprawnienie przysługuje również opiekunowi inwalidy wojskowego zaliczonemu do I grupy inwalidów w przejazdach komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.Wymagany dokument: jeden z dokumentów inwalidy wojennego lub wojskowego I grupy.OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ

Jeden opiekun towarzyszący w czasie podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Opiekun – należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią.Wymagany dokument: jeden z dokumentów osoby niesamodzielnej.ULGA 93 %NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Do ulgi 93 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.Wymagany dokument: jeden z dokumentów stwierdzający inwalidztwo I grupy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, z powodu stanu narządu wzroku, albo legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ. Legitymacja może być oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności „04-O". Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.ULGA 78 %

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby:STRAŻ GRANICZNA

Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego;Wymagany dokument: Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych,
zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej.CELNIK

Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.Wymagany dokument: Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych kontroli określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, Szefa Służby Celnej, właściwego dyrektora izby celnej lub właściwego naczelnika
urzędu celnego.POLICJANT

Umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych na podstawie biletów jednorazowych komunikacji zwykłej i przyspieszonej.Wymagany dokument: Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji.ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.Wymagany dokument: 1) dla żołnierzy śandarmerii Wojskowej (śW):
a) legitymacja żołnierza zawodowego śandarmerii Wojskowej (śW) i odznaka identyfikacyjna żołnierza zawodowego lub
b) legitymacja żołnierza niezawodowego śW i odznaka identyfikacyjna żołnierza niezawodowego oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego śW;
2) dla żołnierzy wojskowych organów porządkowych:
a) legitymacja żołnierza zawodowego lub
b) książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę JW.DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.Wymagany dokument: 1) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, lub
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2;
2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
c) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy, albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność
do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy, albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
3) przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów wskazanym w pkt 1 i 2, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie)
określające odpowiednio:
a) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;
b) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.INWALIDA WOJENNY i WOJSKOWY I GRUPY

Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.ŻOŁNIERZ SŁUŻBY ZASDNICZEJ

Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.Wymagany dokument: Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu
niezawodowej służby wojskowej.DZIECKO DO 4 LAT – OSOBNE MIEJSCE

Dziecko do lat 4 jeżeli korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.Wymagany dokument: Dokument poświadczający wiek dziecka.NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji przy przejazdach w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.Wymagany dokument: Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o niezdolności do
samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy.ULGA 51 %


NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Do ulgi 51 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.Wymagany dokument: jeden z dokumentów stwierdzający inwalidztwo I grupy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, z powodu stanu narządu wzroku, albo legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności

z powodu stanu narządu wzroku, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ. Legitymacja może być oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności „04-O".

Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.ULGA 49 %OSOBA NIEZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji – należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie utraciło mocy.Wymagany dokument: Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, lub legitymacja dokumentująca znaczny stopień niepełnosprawności wydana przez ten zespół. Dokumenty ważne wraz z dowodem tożsamościULGA 37 %


OSOBA NIEZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione:

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji przyspieszonej i pospiesznej.

Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji – należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie utraciło.Wymagany dokument: Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, lub legitymacja dokumentująca znaczny stopień niepełnosprawności wydana przez ten zespół. Dokumenty ważne wraz z dowodem tożsamościDZIECKO 4-5 LAT

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej .NIEWIDOMY

Osoby niewidome lub ociemniałe, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.INWALIDA WOJENNY i WOJSKOWY

Inwalida wojenny nie zaliczony do I grupy inwalidów na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

Uprawnienie to przysługuje również inwalidzie wojskowemu na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.Wymagany dokument: Legitymacja inwalidy wojennego lub legitymacja rencisty-emeryta wojskowego z adnotacją, że inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową.KOMBATANT

Kombatanci i inne osoby uprawnione emeryci, renciści, inwalidzi lub osoby będące ofiarami represji wojennych i powojennych na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.Wymagany dokument: legitymacja kombatanckaBILETY MIESIĘCZNEULGA 37%

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem na podstawie imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione nauczyciele szkól podstawowych, gimnazjów, szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepu¬blicznych o uprawnieniach szkól publicznych, nauczyciele akademiccy.

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie biletów miesięcznych imiennych z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem w komunikacji zwykłej i przyspieszonej są uprawnione osoby niewidome lub ociemniałe.ULGA 49%

Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem w komunikacji zwykłej i przyspieszonej są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponad gimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;ULGA 51%

Do ulgi 51 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych dla studentów do ukończenia 26 roku życia.

Do ulgi 51 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.ULGA 78%

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej są uprawnione dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo - wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno -pedagogicznej.ULGA 93%

Do ulgi 93 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.


Tomasz Jarmuziewicz

Sekretarz Stanu


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL