Polski Związek Niewidomych

Koło G L I W I C E

Na prośbę Pani dr Doroty Chimicz - koordynatorki wydziałowy ds. programu Erasmus+ Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przekazuję informację o realizowanym projekcie. Zachęcam do udziału.
Pozdrawiam
Patrycja Rokicka

Szanowni Państwo,
jestem tyflopedagogiem i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości współpracy w zakresie udziału w realizowanym przeze mnie projekcie, którego efektem będzie podcast pt. "W świecie osób niewidomych". Projekt ma na celu zweryfikowanie funkcjonujących społecznie opinii, mitów czy stereotypów na temat funkcjonowania osób niewidomych. Podcast będzie miał formułę rozmowy osoby prowadzącej z grupą osób niewidomych, nagrywany będzie w profesjonalnym studiu dźwiękowym lubelskiej "Chatki Żaka". Proszę o kontakt osoby, które byłyby zainteresowane taką formą kształtowania właściwej, opartej na faktach świadomości społecznej, opinii publicznej na temat osób z dysfunkcją wzroku. Będę wdzięczna za kontakt i chęć współpracy.

Więcej informacji o projekcie znajduje się w przesłanym załączniku.

Z poważaniem
dr Dorota Chimicz
e-mail: dorota.chimicz@mail.umcs.pl
tel . 533 998 841
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+

Załącznik:
Projekt - Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym (OIR)
OIR to międzynarodowy projekt, którego pomysłodawcą i liderem jest Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W skład konsorcjum wchodzą także Uniwersytet z Włoch (Università degli Studi di Messina) oraz Uniwersytet z Oviedo (Universidad de Oviedo, Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Hiszpania).
Projekt zakłada wypracowanie innowacyjnych cyfrowych zasobów edukacyjnych i stwarza szansę na sprostanie wyzwaniom edukacyjnym poprzez umożliwienie włączającego kształcenia na poziomie wyższym dla osób o odmiennych i specjalnych potrzebach. Założeniem działań jest przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu wszystkich tych grup uczących się, którzy z racji przejścia na naukę zdalną i wynikające często z niej problemy związane z niedostosowaniem form i metod pracy do ich specjalnych potrzeb, mają ograniczony dostęp do kształcenia na najwyższym jakościowo poziomie.
Celem projektu OIR jest wzmocnienie zdolności szkół wyższych do zapewniania wysokiej jakości edukacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu, a w szczególności udoskonalenie form i metod kształcenia przyszłych nauczycieli (także tych posiadających specjalne potrzeby edukacyjne czy należących do innych edukacyjnie defaworyzowanych grup) poprzez stworzenie otwartej internetowej przestrzeni wyspecjalizowanych, innowacyjnych cyfrowych zasobów edukacyjnych, takich jak: wykłady online, podcasty, materiały edukacyjne, filmy dydaktyczne, scenariusze zajęć, karty pracy, ćwiczenia, zadania) dostosowane do potrzeb uczących się posiadających różnorodne specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dla edukacji (UDL).
Podczas realizacji projektu opracowane zostaną otwarte cyfrowe zasoby edukacyjne dostosowane do potrzeb uczących się posiadających różnorodne specjalne potrzeby edukacyjne zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dla edukacji.
Projekt będzie miał wpływ przede wszystkim na społeczność lokalną, ale także na regionalną, krajową i europejską. Wypracowane w ramach projektu materiały (innowacyjne cyfrowe zasoby edukacyjne takie jak: wykłady online, podcasty, materiały edukacyjne, filmy dydaktyczne, scenariusze zajęć, karty pracy, ćwiczenia, zadania) będą funkcjonowały w otwartym dostępie, zatem będą mogły z nich korzystać również podmioty krajowe i zagraniczne.
Osoba do kontaktu:
Dr Dorota Chimicz - kierownik merytoryczny ds. otwartych cyfrowych zasobów edukacyjnych
E-mail: dorota.chimicz@mail.umcs.pl
Tel . 533 998 841

Licznik Odwiedzin

208692
DziśDziś75
WczorajWczoraj69
W tym tygodniuW tym tygodniu75
W tym miesiącuW tym miesiącu1838
Wszystkie dniWszystkie dni208692