Polski Związek Niewidomych

Koło G L I W I C E

Zapraszamy na Dni Osób z Niepełnosprawnościami
Temat: Poradnictwo, konsultacje i szkolenia online dla Osób z Niepełnosprawnościami
Termin: od 4 do 31 maja 2021 roku w godz. 10:00 – 14:00
Przez cały miesiąc maj 2021 r. Specjaliści ZUS oraz

Specjaliści:
- Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
- PFRON Oddział Śląski w Katowicach,
- Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych FAZON,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Gliwicach,
- Fundacji Piastun – Wyrównywanie Szans w Zabrzu

udzielą Państwu informacji związanych tematem, a w szczególności z zakresu form wsparcia, rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych, wsparcia aktywności zawodowej oraz zasad bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Eksperci ZUS przedstawią szczegóły rehabilitacji leczniczej w ZUS, ubankowienia świadczeń ZUS, przyznawania zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 18. życia oraz dlaczego warto mieć swój profil na PUE ZUS.

Wydarzenie ma na celu uaktywnienie zawodowe i społeczne osób z niepełnosprawnością oraz zachęcenie pracodawców do ich zatrudniania.

Przez cały miesiąc maj 2021 r. na elewacji budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18 będzie można oglądać wystawę prac artystycznych uczniów Szkół Podstawowych wykonanych w ramach Projektu z ZUS edycja 2020/2021. Motywem przewodnim projektu jest tematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!
W załączeniu harmonogram wydarzenia

Harmonogram „Dni Osób z Niepełnosprawnościami" – maj 2021 r.
I. Plan wydarzenia – porady, konsultacje w ramach dyżurów telefonicznych i online
TYDZIEŃ I 4-7 maja 2021 r.
5 maja 2021 r. - Fundacja Piastun – Wyrównanie Szans w Zabrzu - wsparcie psychologiczne, rozmowa jako trening
umiejętności społecznych - integracja społeczna - pomoc w zapisaniu się do fundacji - wskazanie instytucji jakie mogą
pomóc w funkcjonowaniu, ośrodki pomocowe, fundacje – 10:00-14.00 tel. 667 451 637
6 maja 2021 r. - PUE ZUS – bez konieczności osobistej wizyty w ZUS – 10:00-14:00 tel. 32 277 86 21
7 maja 2021 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rehabilitacja lecznicza – 10:00-14:00 tel. 502 009 883
TYDZIEŃ II 10-14 maja 2021 r.
10 maja 2021 r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Formy
wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami przekazywane ze środków PFRON w ramach realizowanych programów i zadań,
dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie
do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się, dofinansowanie do szkoleń nauki języka migowego, dofinansowanie do rozpoczęcia działalności
gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, Program „Aktywny samorząd" – wsparcie aktywności
zawodowej – 9:00 – 13:00 tel. 532 515 082
10 maja 2021 r. - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (FAZON) porad/konsultacji telefonicznych
w zakresie możliwości wsparcia, integracji osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji – 10:00-14:00 tel. 512 471 997
14 maja 2021 r. - ZUS Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 18. Życia – 10:00-14:00 tel. 32 277 86 21
TYDZIEŃ III 17-21 maja 2021 r.
17 maja 2021 r. - Zapewnienie ciągłości istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej
- 10:00-14:00 tel. 607 339 446
18 maja 2021 r. - ZUS - Ubankowienie świadczeń - korzyści, jakie - zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 - niesie
wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikające z korzystania z rachunku
bankowego – 10:00-14:00 tel. 32 277 86 77
18 maja 2021 r. - Platforma Usług Elektronicznych ZUS - dlaczego warto mieć tam swój profil - webinarium online
we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 10:00-11:30
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: kgrzywna@um.zabrze.pl
19 maja 2021 r. - Komenda Miejska Policji w Zabrzu - Bezpieczeństwo seniorów i osób niepełnosprawnych, zasady
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej skierowane m.in. do osób starszych - jak uchronić się przed oszustwami
internetowymi, a także przed oszustwami na tzw. "wnuczka", "policjanta", "pracownika administracji" – webinarium online
we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 10:00-11:00
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: kgrzywna@um.zabrze.pl
Komenda Miejska Policji w Zabrzu – po webinarium konsultacje w zakresie Bezpieczeństwa - 11:00-12:00 tel. 723 657 432
19 maja 2021 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Świadczenia rehabilitacyjne 10:00 – 12:00 tel. 32 277 86 21
TYDZIEŃ IV 24-31 maja 2021 r.
24 maja 2021 r. – MOPR w Zabrzu - Wnioski w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej - 10:00-14:00 tel. 32 277 78 20
25 maja 2021 r. - konsultant MOPR Zabrze ds. Osób z Niepełnosprawnościami - formy wsparcia na terenie Zabrza
skierowane do osób z niepełnosprawnościami - 10:00-14:00 tel. 459 588 818
25 maja 2021 r. - Ekspert ZUS radzi – Konsultacje online dla osób głuchych oraz niedosłyszących – 10:00-12:00
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: monika.jarysz@zus.pl lub tel. 502 009 855
26 maja 2021 r. - Komenda Miejska Policji w Zabrzu - Bezpieczeństwo seniorów i osób niepełnosprawnych, zasady
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej skierowane m.in. do osób starszych - jak uchronić się przed oszustwami
internetowymi, a także przed oszustwami na tzw. "wnuczka", "policjanta", "pracownika administracji" – webinarium online
we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 12:00-13:00
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email:: kgrzywna@um.zabrze.pl
Komenda Miejska Policji w Zabrzu – po webinarium konsultacje w zakresie Bezpieczeństwa - 13:00-14:00 tel. 723 657 432
31 maja 2021 r. - MOPR w Zabrzu - Wnioski w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej - 10:00-14:00 tel. 32 277 78 20
II. Wystawa prac artystycznych uczniów Szkół Podstawowych, wykonanych w ramach
Projektu z ZUS - edycja 2020/2021
Od 1 do 31 maja 2021 r. – Wystawa prac na elewacji budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18 w Zabrzu.
Motywem przewodnim projektu jest tematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych. Prace prezentują ZUS i świadomość
młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne w niezwykle barwny, różnorodny i interesujący sposób.

Licznik Odwiedzin

189340
DziśDziś93
WczorajWczoraj206
W tym tygodniuW tym tygodniu1092
W tym miesiącuW tym miesiącu2063
Wszystkie dniWszystkie dni189340