Polski Związek Niewidomych

Koło G L I W I C E

Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest podjęcie działań na rzecz rozwoju usług społecznych, w tym zdrowotnych, opiekuńczych i asystenckich z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia,z ukierunkowaniem na grupę 240 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek oraz ich otoczenie na terenie miasta Gliwice.

Głównymi kryteriami podczas procesu rekrutacji będą:

o wiek 65+,

o brak aktywności zawodowej,

o płeć zgodnie z opisaną we wniosku zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,

o osoba niesamodzielna, która potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność,

o jeśli występuje niepełnosprawność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

W ramach realizacji projektu pacjenci mogą liczyć na formy wsparcia takie jak:

o usługi w przychodni i w domu pacjenta: lekarz geriatra, fizjoterapeuta, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, psycholog, dietetyk, asystent stomatologiczny, lekarze specjaliści (kardiolog, neurolog, ortopeda, lekarz rehabilitacji, stomatolog),

o badania laboratoryjne: szeroki pakiet,

o badania diagnostyczne: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, RTG.

Do Centrum Geriatrycznego VITAMED Sp. z o.o. mogą być przyjęci:

o Pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub u których istnieje ryzyko hospitalizacji,

o Pacjenci 65+,

o Pacjenci, u których skala poziomu samodzielności (skala Barthel) wykazuje 40-65 punktów.

Kryterium wykluczenia z kwalifikacji do CG:

o korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń

pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,

o osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie. Weryfikacja powyższych warunków (pkt. 4 - 5) dokonywana będzie na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu zgłoszeniowym do Centrum Geriatrycznego.

Czas trwania projektu: 24 miesiące od 01.02.2021 do 31.12.2022.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITAMED Sp. z o.o.

ul. Różana 7 , 44-109 Gliwice

Licznik Odwiedzin

169259
DziśDziś73
WczorajWczoraj129
W tym tygodniuW tym tygodniu73
W tym miesiącuW tym miesiącu1538
Wszystkie dniWszystkie dni169259