Polski Związek Niewidomych

Koło G L I W I C E

 

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

email: gliwice@slaski.pzn.org.pl

tel: 32 231 37 16

 

czynne:
- poniedziałek 10-13
- wtorek 13-17
- środa 10-13
- czwartek 13-17

 

          

AKTUALNOŚCI:

Szanowni Państwo,
Poniżej przesyłam odpowiedź od P. Doroty Habich – Wiceprezes PFRON na moją prośbę o podjęcie działań dotyczących skrócenia okresu zakazu organizowania turnusów rehabilitacyjnych.

Z poważaniem,
Anna Woźniak Szymańska
Prezes Zarządu Głównego PZN

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00 - 216 Warszawa
tel. 22 831 33 83
tel. 22 831 22 71
e-mail: prezes@pzn.org.pl

„Szanowna Pani Prezes,
odpowiadając na poniższą wiadomość, uprzejmie informuję, iż w dniu 14 maja 2021 r. na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/905 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905).

Rozporządzenie to znowelizowało paragraf 14 dotyczący realizacji turnusu rehabilitacyjnego finansowanego ze środków PFRON. Zgodnie z nowelizacją do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu w diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Wymóg ten stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych dla ww. osób, jest skierowanie wystawione:

1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub
2) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowelizacja powyższego paragrafu weszła w życie w dniu 15 maja 2021 r.

Z poważaniem
Dorota Habich
Z-ca Prezesa Zarządu ds Programowych
tel. 225055263

www.pfron.org.pl
Profil Facebook
Profil Twitter
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi.
Szczegółowe informacje: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam informacje z Ministerstwa Zdrowia, którą drogą mailową otrzymał Pan Dyr. Jan Mierzejewski o zakazie organizowania turnusów rehabilitacyjnych do dnia 5 czerwca br. Jeszcze dnia 4 maja br. interweniowałam w tej sprawie u Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg a także do Wiceprezesa PFRON Pani Doroty Habich i nikt nie znał decyzji Rządu w tej sprawie. Komunikat ukazał się w nocy z dnia 7 na 8 maja br. Jest to dla nas bardzo niekomfortowa sytuacja, bardzo dużo osób otrzymało skierowania i dofinansowania z PCPR natomiast nie możemy realizować tego zadania. Będę interweniowała do przedstawicieli Rządu aby skrócili ten termin zamknięcia ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych.

Z poważaniem,
Anna Woźniak Szymańska

Prezes Zarządu Głównego PZN
Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00 - 216 Warszawa
tel. 22 831 33 83
tel. 22 831 22 71
e-mail: prezes@pzn.org.pl

Szanowni Państwo.
POSZUKUJEMY CHĘTNYCH W WIEKU OD 15 DO 20 LAT, NIEWIDOMYCH LUB SŁABOWIDZĄCYCH, CHCĄCYCH NAUCZYĆ SIĘ SZTUKI ŻEGLARSTWA. W POROZUMIENIU Z FUNDACJĄ WIEM I ŚLĄSKIM JACHT KLUBEM ZORGANIZOWANYCH ZOSTANIE 5 SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH NA JEZIORZE DZIERŻNO (OKOLICE GLIWIC), W TRAKCIE KTÓRYCH NIEWIDOMI I SŁABOWIDZĄCY UCZESTNICY WEZMĄ UDZIAŁ W CIEKAWEJ PRZYGODZIE ŻEGLARSKIEJ.
WSPOMNIANE 5 SPOTKAŃ ODBĘDZIE SIĘ W MIESIĄCACH CZERWCU I WRZEŚNIU. ZAPEWNIONY ZOSTANIE DOWÓZ I ODWÓZ UCZESTNIKÓW NA TRASIE CHORZÓW – JEZIORO DZIERŻNO.
PROSIMY O PILNY KONTAKT Z DZIAŁEM ORGANIZACYJNYM DO DNIA 23.05.2021. PIERWSZEŃSTWO MAJĄ OSOBY NIEWIDOME.

Tel kontaktowy 322413737

Zapraszamy na Dni Osób z Niepełnosprawnościami
Temat: Poradnictwo, konsultacje i szkolenia online dla Osób z Niepełnosprawnościami
Termin: od 4 do 31 maja 2021 roku w godz. 10:00 – 14:00
Przez cały miesiąc maj 2021 r. Specjaliści ZUS oraz

Specjaliści:
- Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
- PFRON Oddział Śląski w Katowicach,
- Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych FAZON,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Gliwicach,
- Fundacji Piastun – Wyrównywanie Szans w Zabrzu

udzielą Państwu informacji związanych tematem, a w szczególności z zakresu form wsparcia, rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych, wsparcia aktywności zawodowej oraz zasad bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Eksperci ZUS przedstawią szczegóły rehabilitacji leczniczej w ZUS, ubankowienia świadczeń ZUS, przyznawania zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 18. życia oraz dlaczego warto mieć swój profil na PUE ZUS.

Wydarzenie ma na celu uaktywnienie zawodowe i społeczne osób z niepełnosprawnością oraz zachęcenie pracodawców do ich zatrudniania.

Przez cały miesiąc maj 2021 r. na elewacji budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18 będzie można oglądać wystawę prac artystycznych uczniów Szkół Podstawowych wykonanych w ramach Projektu z ZUS edycja 2020/2021. Motywem przewodnim projektu jest tematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!
W załączeniu harmonogram wydarzenia

Harmonogram „Dni Osób z Niepełnosprawnościami" – maj 2021 r.
I. Plan wydarzenia – porady, konsultacje w ramach dyżurów telefonicznych i online
TYDZIEŃ I 4-7 maja 2021 r.
5 maja 2021 r. - Fundacja Piastun – Wyrównanie Szans w Zabrzu - wsparcie psychologiczne, rozmowa jako trening
umiejętności społecznych - integracja społeczna - pomoc w zapisaniu się do fundacji - wskazanie instytucji jakie mogą
pomóc w funkcjonowaniu, ośrodki pomocowe, fundacje – 10:00-14.00 tel. 667 451 637
6 maja 2021 r. - PUE ZUS – bez konieczności osobistej wizyty w ZUS – 10:00-14:00 tel. 32 277 86 21
7 maja 2021 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rehabilitacja lecznicza – 10:00-14:00 tel. 502 009 883
TYDZIEŃ II 10-14 maja 2021 r.
10 maja 2021 r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach - Formy
wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami przekazywane ze środków PFRON w ramach realizowanych programów i zadań,
dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie
do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się, dofinansowanie do szkoleń nauki języka migowego, dofinansowanie do rozpoczęcia działalności
gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, Program „Aktywny samorząd" – wsparcie aktywności
zawodowej – 9:00 – 13:00 tel. 532 515 082
10 maja 2021 r. - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (FAZON) porad/konsultacji telefonicznych
w zakresie możliwości wsparcia, integracji osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji – 10:00-14:00 tel. 512 471 997
14 maja 2021 r. - ZUS Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 18. Życia – 10:00-14:00 tel. 32 277 86 21
TYDZIEŃ III 17-21 maja 2021 r.
17 maja 2021 r. - Zapewnienie ciągłości istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej
- 10:00-14:00 tel. 607 339 446
18 maja 2021 r. - ZUS - Ubankowienie świadczeń - korzyści, jakie - zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 - niesie
wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikające z korzystania z rachunku
bankowego – 10:00-14:00 tel. 32 277 86 77
18 maja 2021 r. - Platforma Usług Elektronicznych ZUS - dlaczego warto mieć tam swój profil - webinarium online
we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 10:00-11:30
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: kgrzywna@um.zabrze.pl
19 maja 2021 r. - Komenda Miejska Policji w Zabrzu - Bezpieczeństwo seniorów i osób niepełnosprawnych, zasady
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej skierowane m.in. do osób starszych - jak uchronić się przed oszustwami
internetowymi, a także przed oszustwami na tzw. "wnuczka", "policjanta", "pracownika administracji" – webinarium online
we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 10:00-11:00
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: kgrzywna@um.zabrze.pl
Komenda Miejska Policji w Zabrzu – po webinarium konsultacje w zakresie Bezpieczeństwa - 11:00-12:00 tel. 723 657 432
19 maja 2021 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Świadczenia rehabilitacyjne 10:00 – 12:00 tel. 32 277 86 21
TYDZIEŃ IV 24-31 maja 2021 r.
24 maja 2021 r. – MOPR w Zabrzu - Wnioski w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej - 10:00-14:00 tel. 32 277 78 20
25 maja 2021 r. - konsultant MOPR Zabrze ds. Osób z Niepełnosprawnościami - formy wsparcia na terenie Zabrza
skierowane do osób z niepełnosprawnościami - 10:00-14:00 tel. 459 588 818
25 maja 2021 r. - Ekspert ZUS radzi – Konsultacje online dla osób głuchych oraz niedosłyszących – 10:00-12:00
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: monika.jarysz@zus.pl lub tel. 502 009 855
26 maja 2021 r. - Komenda Miejska Policji w Zabrzu - Bezpieczeństwo seniorów i osób niepełnosprawnych, zasady
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej skierowane m.in. do osób starszych - jak uchronić się przed oszustwami
internetowymi, a także przed oszustwami na tzw. "wnuczka", "policjanta", "pracownika administracji" – webinarium online
we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 12:00-13:00
zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email:: kgrzywna@um.zabrze.pl
Komenda Miejska Policji w Zabrzu – po webinarium konsultacje w zakresie Bezpieczeństwa - 13:00-14:00 tel. 723 657 432
31 maja 2021 r. - MOPR w Zabrzu - Wnioski w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej - 10:00-14:00 tel. 32 277 78 20
II. Wystawa prac artystycznych uczniów Szkół Podstawowych, wykonanych w ramach
Projektu z ZUS - edycja 2020/2021
Od 1 do 31 maja 2021 r. – Wystawa prac na elewacji budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18 w Zabrzu.
Motywem przewodnim projektu jest tematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych. Prace prezentują ZUS i świadomość
młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne w niezwykle barwny, różnorodny i interesujący sposób.

Licznik Odwiedzin

189333
DziśDziś86
WczorajWczoraj206
W tym tygodniuW tym tygodniu1085
W tym miesiącuW tym miesiącu2056
Wszystkie dniWszystkie dni189333