Polski Związek Niewidomych

Koło G L I W I C E

 

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

email: gliwice@slaski.pzn.org.pl

tel: 32 231 37 16

 

czynne:
- poniedziałek 10-13
- wtorek 13-17
- środa 10-13
- czwartek 13-17

 

          

AKTUALNOŚCI:

Pomiędzy 11 a 13 grudnia zapraszamy na dedykowane Państwu wydarzenia.

Na szczęście muzyka jest uniwersalna i wykracza poza granice wyobraźni i przekaz on- line koncertów pozwoli na szersze w nich uczestnictwo.

W załączeniu informacje o koncertach, a transmisje z nich będzie można śledzić poprzez podane niżej linki. Linki zostaną aktywne również po odbyciu się koncertów.

11.12.2020 r. g.19.00 Koncert z udziałem Śląskiej Orkiestry Kameralnej i Chóru Filharmonii Śląskiej

https://filharmonia-slaska.eu/production/tam-siegaj-gdzie-wzrok-nie-siega-koncert-koledowy/

12.12.2020 r. g.11.30 Koncert Familijny -Muzycznych podróży bez liku

https://filharmonia-slaska.eu/production/koncert-familijny-online-tam-siegaj-gdzie-wzrok-nie-siega-muzycznych-podrozy-bez-liku/

13.11.2020 r. g.11.30 Koncert Familijny- Dziadek do orzechów zamknięty w perkusyjne instrumenty

https://filharmonia-slaska.eu/production/koncert-familijny-online-tam-siegaj-gdzie-wzrok-nie-siega-dziadek-do-orzechow-zamkniety-w-perkusyjne-instrumenty/

 

 Zapraszamy po odsłuchaniu koncertów do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego pn. „Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga". Dzięki Państwa pomocy zyskamy informacje potrzebne do ulepszenia naszych działań w kolejnych latach. Wypełniając ankietę prosimy pamiętać, że nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, ważne by były one szczere.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną uwzględnione przy organizacji podobnych wydarzeń.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO563Dd3v6M3CwM0N5S6lbIAeSbN2Ul2SsnS89JvKN-FlrkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

GIEŁDA PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ODBĘDZIE SIĘ NA PLATFORMIE WIRTUALNEJ W DNIACH 14 -18.12.2020

Informujemy, iż został zmieniony termin Giełdy Pracodawcy i Przedsiębiorczości oraz termin zgłoszeń.

Zgłoszenia można składać do 30 listopada

Szczegóły i oferta do pobrania tutaj

Wydarzenie dedykowane kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego – studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, a także uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie kontaktu Pracodawców i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej.

Targi to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane i doceniane przez współczesny rynek pracy.
Organizacji targów towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy w zakresie wzmacniania praktycznych elementów kształcenia
w Politechnice Śląskiej oraz wymiany wiedzy pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim.
Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki oraz Samorząd Doktorantów.

Więcej Informacji:
http://www.targipracy.polsl.pl/

Uchwała Zarządu Głównego PZN w sprawie: rabatów stosowanych przez ośrodki PZN.

Prezydium Zarządu Głównego na podstawie par. 24 Statutu uchwala co następuje:

1.Podejmuje się decyzję o stosowaniu przez Ośrodki PZN następujących rabatów:
a) 5% kosztów pobytu w Ośrodku PZN dla członków Związku po okazaniu aktualnej legitymacji PZN
b) 5% kosztów pobytu w Ośrodku PZN dla pracowników Związku i osób, które przeszły na emeryturę lub rentę z pracy w PZN po złożeniu oświadczenia o zatrudnieniu w jednostce PZN
Ulgi wymienione w pkt.1.a) i 1.b) nie łączą się.
2.Dyrektor Ośrodka upoważniony jest do negocjowania ceny pobytu w przypadku grupy powyżej 40 osób.
3.Przy pobycie w Ośrodku PZN grupy co najmniej 20 osób i pobycie nie krótszym niż 7 dni przysługuje pobyt gratis dla 1 osoby
4.W przypadku pobytu w Ośrodku PZN grupy zorganizowanej przez daną jednostkę PZN, liczącej minimum 10 osób przez okres co najmniej 7 dni, Ośrodek przekaże na rzecz tej jednostki kwotę:
a) 3 zł za każdy osobodzień w miesiącach sezonu turystycznego
b) 4 zł za każdy osobodzień w miesiącach poza sezonem
Ze względu na geograficzne usytuowanie poszczególnych Ośrodków PZN, Dyrektor każdego z nich określi i poda do publicznej wiadomości miesiące sezonu turystycznego i miesiące poza sezonem.
5. Zasady pobytu w Ośrodkach PZN opisane w pkt. 2 i 3 dotyczą wszystkich grup zorganizowanych, nie tylko tych kierowanych przez jednostki PZN.
6. Uchwala w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020.
7. Z dniem 1 listopada 2020 traci moc uchwała XVII-64/2017 z dnia 10.08.2017
8. Wykonanie uchwały zleca się: dyrektorzy ośrodków PZN, CR i FRK IT

Informujemy członków naszego koła, że Okręg Śląski PZN dysponuje do przekazania drukarkę brajlowską na chodzie, model INDEXBRAILLE Index Everest. 

Kontakt:

PZN Okręg Śląski

Kom. 533 309 368
Czynne Od poniedziałku do piątku, 8:00 do 14:00

 

Licznik Odwiedzin

164157
DziśDziś60
WczorajWczoraj105
W tym tygodniuW tym tygodniu874
W tym miesiącuW tym miesiącu874
Wszystkie dniWszystkie dni164157