Polski Związek Niewidomych

Koło G L I W I C E

 

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

email: gliwice@slaski.pzn.org.pl

tel: 32 231 37 16

 

czynne:
- poniedziałek 10-13
- wtorek 13-17
- środa 10-13
- czwartek 13-17

 

          

AKTUALNOŚCI:

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs
na samodzielność 2022". Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności
osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby
dorosłe z całej Polski.
W ramach projektu przewidujemy trzy rodzaje szkoleń:
1. Szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej ( „szkoła letnia") w
terminie 31 lipca-27 sierpnia 2022 w Warszawie.
2. Szkolenia tematyczne – zjazd jesienny oraz zimowy.
3. Indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania.
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie trzy rodzaje zajęć, z tym, że dana
osoba spośród trzech kursów: letniego, jesiennego i zimowego może wybrać
tylko jeden.
Szkoła letnia.
Podczas zajęć w szkole letniej oferujemy naukę w następujących obszarach:
a) samodzielne poruszanie się z białą laską – indywidualne zajęcia z
profesjonalnym trenerem,
b) warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i
smartfonu,
c) warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego,
d) warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą,
e) nauka podstaw pisma Braille'a,
f) grupowe zajęcia psychoedukacyjne,
g) indywidualne konsultacje psychologiczne/terapeutyczne,
h) zajęcia kulturalno-rozwojowe, bezwzrokowe poznawanie dóbr kultury,
i) trening relaksacyjny.

Zjazdy tematyczne Można zgłosić się na jeden zjazd tematyczny, który
będzie trwał tydzień, w Warszawie, O dokładnych terminach zjazdów
powiadomimy kandydatów w procesie rekrutacji.

Podczas zjazdu jesiennego (listopad–grudzień) oferujemy naukę w
następujących obszarach:
a) zajęcia z zakresu użytkowania nowoczesnych technologii – nauka
bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera z użyciem mowy
syntetycznej, szkolenie korzystania z Internetu, obsługi poczty
elektronicznej (e-mail), aplikacji na smartfony i funkcjonalności GPS,
umiejętność wykorzystania mobilnej technologii nawigacyjnej, samodzielne
docieranie do wyznaczonego sobie nowego celu (nauka gestów do obsługi
smartfonu, wyznaczanie położenia, zaznaczanie miejsc na trasie,
odszukiwanie punktu docelowego)
b) uczestnictwo w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce,
zajęciach integracyjnych.
Podczas zjazdu zimowego (luty 2023) oferujemy naukę w następujących
obszarach:
a) trening orientacji przestrzennej i mobilności
b) trening bezwzrokowego gotowania oraz wykonywania czynności dnia
codziennego
c) udział w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce, zajęciach
integracyjnych.

Indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania
Dla każdego uczestnika szkoły letniej i kilku uczestników zjazdu
zimowego w ramach utrwalenia zdobytych umiejętności zorganizowane będzie
indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania. Jest też
możliwość zapisania się wyłącznie na takie szkolenie indywidualne, bez
konieczności uczestnictwa w szkole letniej i zjazdach tematycznych.
W ramach indywidualnego szkolenia doskonalącego oferujemy naukę w
następujących obszarach:
a) opanowanie z profesjonalnym trenerem pokonywania z białą laską
stałych tras komunikacyjnych w miejscu zamieszkania, b) zdalne, a więc
telefoniczne lub przez Internet, indywidualne szkolenie z użytkowania
nowych technologii

Co trzeba zrobić, by zgłosić się do projektu?
- Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie; regulamin można
pobrać z naszej strony internetowej razem z formularzem zgłoszeniowym.
- Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Formularz wypełniony na komputerze
(wersja w Wordzie) wyślij do nas mailem wraz ze skanem/zdjęciem
orzeczenia o niepełnosprawności na adres a.kaminska@fundacjavismaior.pl <mailto:a.kaminska@fundacjavismaior.pl>
oraz a.bohusz@fundacjavismaior.pl <mailto:a.bohusz@fundacjavismaior.pl>
Wpisując w temacie „kurs na samodzielność 2022".
Terminy i sposób rekrutacji
Zgłoszenia do szkoły letniej przyjmujemy do 30 czerwca 2022, natomiast
na pozostałe szkolenia - w sposób ciągły, do wyczerpania limitu miejsc.
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego z kandydatami spełniającymi
kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy
kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z osobami
zakwalifikowanymi do projektu.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe do
pobrania na stronie:
www.fundacjavismaior.pl
w zakładce "Aktualne projekty".

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON.

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w konkursie IDOL 2022. Prosimy także o umieszczenie w miarę możliwości poniższych informacji na Państwa stronach Internetowych, profilach w mediach społecznościowych itp.

Fundacja Szansa dla Niewidomych z wielką przyjemnością informuje, iż można już zgłaszać kandydatów w tegorocznej edycji konkursu IDOL 2022 dla województwa Śląskiego! Wystarczy wypełnić formularz online dostępny pod poniższym adresem:

www.idol.szansadlaniewidomych.org/p/20

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania instytucji i osób, których działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku warto wyróżnić. Czasu jest niewiele. Zgłaszać kandydatury można do 05.06.2022r.

Kilka słów o konkursie IDOL 2022:

Odwiedzili Państwo urząd, który jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami wzroku? Uczą się Państwo w szkole czy uczelni, gdzie dba się dostęp do nauki niewidomych i słabowidzących? Państwa firma lub instytucja prowadzi działalność kulturalną, religijną, gospodarczą, finansową, sportową, transportową, rekreacyjną lub podobną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku? Znacie redakcję szczególnie wrażliwą na los niewidomych i słabowidzących? Słyszeliście o kimś, kto w swoim życiu prywatnym i zawodowym szczególnie poświęca się na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku? Wszystkie te instytucje i osoby możecie zgłosić do Ogólnopolskiego Konkursu IDOL w edycji 2022, w następujących kategoriach:

IDOL ŚRODOWISKA – wybitna osoba niewidoma lub słabowidząca, zadziwiająca pracowitością, energią, pomysłowością, osiągnięciami, albo osoba widząca, oddająca Środowisku swoje nieprzeciętne zdolności i czas, przyczyniająca się do emancypacji osób z niepełnosprawnością wzroku, która w wielkim stopniu pozytywnie wpływa na sytuację Środowiska.
MEDIA – przedstawiciel mediów (osoba fizyczna lub prawna), która nadaje, realizuje, tworzy, przygotowuje materiały: filmy, audycje, programy, relacje, artykuły, książki itd. w taki sposób, że ich pełnoprawnym odbiorcą są w sposób nieskrępowany i samodzielny niepełnosprawni wzroku i/lub której materiały omawiają problemy Środowiska.
INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH:
* urząd lub pracownik urzędu, który rozumie specyfikę i potrzeby Środowiska i organizuje działanie tak, by urząd był dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku;

* placówka edukacyjna (szkoła, uczelnia) lub nauczyciel, wykładowca, szkoleniowiec, dla którego nauczanie niewidomych i słabowidzących jest ważnym elementem procesu kształcenia;

* instytucja lub firma prowadząca działalność kulturalną, religijną, gospodarczą, finansową, sportową, transportową, rekreacyjną itd., świadcząca usługi dla ogółu społeczeństwa tak, żeby osoby z dysfunkcją wzroku mogły z nich korzystać na takich warunkach jak inni obywatele.

Zarówno działalność kandydatów, jak i obiekty, w których pracują, do których mają mieć dostęp obywatele, muszą być dostosowane do potrzeb Środowiska. Podobnie informacje, towary, zbiory, eksponaty itp. przygotowane dla wszystkich odbiorców muszą być dostosowane do potrzeb Środowiska.

Każdy może zgłosić kandydata/kandydatów w powyższych kategoriach.

KONKURS IDOL 2022 jest realizowany w trzech etapach: wojewódzkim, krajowym i światowym. Po zakończeniu głosowania w etapie wojewódzkim i wyłonieniu kandydatów do edycji ogólnopolskiej w każdej z kategorii, rozpocznie się głosowanie ogólnopolskie.

Z poważaniem,

Zespół Fundacji Szansa dla Niewidomych

Fundacja Szansa dla Niewidomych
Tyflopunkt w Katowicach
pl. Grunwaldzki 8-10 lok. 118

5. FESTIWAL OPEN THE DOOR
Miejsce festiwalowe Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
• Duża Scena Rynek 10
• Scena Kameralna ul. Warszawska 2
• Scena w Malarni ul. Teatralna 2A
• Plac Teatralny Rynek 10
• parking Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12 (wejście od ul. St. Moniuszki)
• Kino Światowid ul. 3 Maja 7
Bilety
• 15 zł -bilet normalny
• 5 zł bilet dla osób z niepełnosprawnościami
• 0 zł spektakle plenerowe oraz spektakl „Bracia"
Rezerwacja i zakup biletów
• Biurze Obsługi Widzów tel. +48 32 258 89 67,
• Online na stronie teatru
• Kasa Biletowa Rynek 10, +48 32 259 93 60
Program
• 19 czerwca, godzina 18.00, prapremiera spektaklu 5:00., zespół z Ukrainy i z Polski, miejsce spektaklu Scena w Malarni.

Spektakl produkowany w ramach programu rezydencjalnego Forum Dyrektorów Teatrów Województwa Śląskiego.
Inspiracją do stworzenia spektaklu były wojenne doświadczenia ukraińskich artystek – aktorek, śpiewaczek, tancerek, które na skutek rosyjskiej agresji zmuszone były opuścić swój kraj. To jest ich głos w naszym teatrze – to czasem indywidualne, a czasem chóralne wołanie o pokój, to krzyk rozpaczy i śmiertelna cisza. Widzowie staną się świadkami historii ofiar przemocy seksualnej, żołnierek sił zbrojnych Ukrainy, uchodźczyń oraz kobiet poległych w czasie wojny w Ukrainie.
• 20 czerwca godzina 19.00, spektakl Hamer, Teatr 21 i STUDIO teatrgaleria z Polski, miejsce spektaklu Scena w Malarni, sit-up. Spektakl tłumaczony na język migowy PJM.
Sit-up Karoliny Hamer to zaczepka do przemyśleń. Pozwala na wspólne, głębokie zanurzenie w opowieści o byciu ziomalką z osiedla w Tychach, mistrzynią pływania i biseksualną kobietą z niepełnosprawnością. W hiphopowym rytmie, w stylu dowolnym płyniemy przez peerelowskie blokowiska i baseny olimpijskie, szpitale, szkoły, protesty sejmowe i uliczne – aż do brzegu, do pytania o miejsce, w którym jesteśmy jako społeczeństwo, o miejsce w nim kobiet i osób nienormatywnych.
• 21 czerwca godzina 18.00, spektakl Otello, zespół z Litwy, Duża Scena. Spektakl z audiodeskrypcją.
W jednej z recenzji trafnie napisano, że „Otello" Oskarasa Korśunovasa jest 3,5-godzinnym atakiem na zmysły. Sam reżyser – jeden z najbardziej utytułowanych litewskich artystów i twórca unikatowego teatralnego języka – dostrzegł, że „tradycyjnego Otella pokrywa skorupa rasizmu, kolonializmu i patriarchatu". Zdecydował się więc w roli Otella obsadzić znakomitą Oneidę Kunsunga-Vildżiuniene. Aktorska precyzja i plastyczność podkreślają ten ważny głos w dzisiejszej dyskusji o tożsamości człowieka.
• 22 czerwca godzina 16.00, spektakl pt. Bracia, zespół z Polski, Scena w Malarni.
„Bracia" to spektakl, który stawia w swoim centrum najważniejsze pytania ludzkości, które i dziś są nam bliskie. To opowieść o grzechu i świętości; wielkim cierpieniu oraz wielkiej miłości. Pragniemy zaprosić do wspólnej podróży poprzez dzieje pewnej niezwykłej rodziny.
Spektakl został stworzony z udziałem podopiecznych i wolontariuszy Klubu Wysoki Zamek. Mimo częstej rotacji uczestników warsztatów teatralnych tworzących jego obsadę grupie udało się dotrwać do końca – zaprezentują widzom owoc swojej pracy.
• 22 czerwca godzina 18.00, spektakl pt. Migrare, Plac Teatralny, spektakl plenerowy.
W spektaklu „Migrare" artystki ponownie eksperymentują z tańcem i szczudłami. Cztery kobiety i pusta przestrzeń. Pusta, lecz pełna przeszkód i niewidzialnych granic, irracjonalnej nienawiści i uprzedzeń. Zmuszone opuścić kraj, z którego pochodzą, teraz spotkały się z odrzuceniem w miejscu, do którego przybyły. Migrują, przemieszczają się i szukają miejsca dla siebie. Miejsca, które będą mogły nazwać domem, gdzie będą mogły żyć i zapuścić korzenie. Chcą tylko tego i będą o to walczyć. Ten spektakl to ich walka.
• 22 czerwca godzina 19.00, spektakl pt. Fatherland, zespół z Czech, Duża Scena. Spektakl z audiodeskrypcją.
Spektakl „Fatherland" łączy elementy sztuki performatywnej, dokumentu i filmu. Punktem wyjścia dla reżysera Jana Mocka jest tu intymna, bardzo znacząca sytuacja: na scenie spotyka się ze swoim ojcem, Janem Mockiem, człowiekiem o trzydzieści cztery lata starszym od siebie. Zbieżność imion i silne fizyczne podobieństwo obu mężczyzn stanowią pretekst do zadawania pytań związanych z tożsamością i do rozważań, w których teraźniejszość ojca staje się przyszłością syna. „Fatherland" jest zaproszeniem do wspólnych rozważań o czasie, o naszej relacji z krajem, z którego pochodzimy, oraz o alternatywnych wersjach naszej przyszłości.
• 23 czerwca godzina 19.00, spektakl pt. KRZYKUCHA. STAND UP , zespół z Białorusi, Scena w Malarni. Spektakl z tłumaczeniem na język migowy PJM.
Wielojęzyczna, czarna komedia improwizowana z dokumentalnym rdzeniem. „Trwająca od sierpnia 2020 roku białoruska rewolucja rzadko jest tematem żartów. Szczególnie represjonowanym uczestniczkom nie jest do śmiechu. Sama, będąc Białorusinką, która jedną nogą wdepnęła w antyłukaszeńskie protesty, a drugą w organizacje pomocy humanitarnej dla prześladowanych, częściej mam łzy w oczach niż uśmiech na ustach" – mówi Jana Shostak, artystka, która w formie stand-up'u przekonuje, że bez śmiechu nie ma rewolucji.
• 23 czerwca godzina 21.30, spektakl pt. Eurydka, zespół z Polski, parking Uniwersytetu Śląskiego wejście od ul. St. Moniuszki, spektakl plenerowy.
Pandemia stała się nieoczekiwanie pierwszym wspólnym, globalnym doświadczeniem, które w sposób mniej lub bardziej dramatyczny dotknęło każdego człowieka na ziemi. Lęk i konieczność izolacji, rozłąka – chwilowa lub na zawsze, pożegnania bliskich lub brak możliwości ostatniego pożegnania stały się powszechnym przeżyciem. Najnowszy spektakl Teatru Biuro Podróży to artystyczna reakcja na samotność, rozstanie i tęsknotę. Ziemska rzeczywistość splata się tam z metafizycznym światem podziemnym, który manipuluje czasem, prawdą i nadzieją.
• 24 czerwca godzina 17.30, spektakl pt. Sonata, Kino Światowid. Film z audiodeskrypcją oraz napisami dla Głuchych.
Zdiagnozowany jako dziecko autystyczne Grzegorz żyje w swoim hermetycznym świecie, nie potrafiąc nawiązać kontaktu z innymi. W wieku kilkunastu lat wychodzi na jaw, że przyczyną jego izolacji nie jest autyzm, tylko niedosłuch, pod którym skrywa się wielki talent muzyczny. Dzięki aparatowi słuchowemu Grześ zaczyna poznawać dźwięki, słowa i muzykę, w której się zakochuje. Pragnie zostać pianistą i wystąpić w filharmonii. Nikt poza nim samym i najbliższą rodziną nie wierzy, że głuchy chłopak – chociaż wspomagany nowoczesną technologią – spełni swoje marzenie. Przed filmem spotkanie o kulturze Głuchych (tłumaczone na PJM).
• 24 czerwca, godzina 20.30, spektakl pt. Żelazny pancerze, Duża Scena.
Tomek „Kowal" Kowalski to charyzmatyczna osobowość i urodzony rockman. Jest zwycięzcą 4. edycji programu „Must Be The Music", gdzie oczarował jury oraz publiczność genialnym wykonaniem piosenki „Modlitwa III". Był też pierwszym odtwórcą roli Ryszarda Riedla, wokalisty zespołu Dżem, w spektaklu „Skazany na bluesa" na deskach Teatru Śląskiego. W czerwcu 2014 roku Tomek uległ poważnemu wypadkowi – rehabilitacja trwa, jednak artysta wraca do regularnego śpiewania i koncertowania. Jak sam mówi, koncerty i kontakt z publicznością dają mu niesamowitą siłę do dalszej walki o siebie, o zdrowie i o swoje życie.
• 25 czerwca, godzina 17.00 spektakl pt. A ja żyję bardzo, Scena Kameralna. Spektakl z tłumaczeniem na język migowy PJM
„A ja żyję bardzo"' to wzruszająca podróż przez świat wykreowany przez szczecińskiego poetę Piotra Gęglawego, szczecińskiego artysty z zespołem Downa. Artyści spotykają się na scenie, by ożywić postacie i historie opisane w wierszach. Co wyniknie ze zderzenia tak różnych światów i wrażliwości? Czy historie Piotra mają szansę stać się przypowieściami z ewangelii według św. Dałna, a może mamy do czynienia jedynie z nadinterpretacją bełkotu? Czy teatr ma moc wskrzeszania tych, którzy odchodzą z naszego życia?
• 25 czerwca godzina 19.00, spektakl pt. W tłumaczeniu, Scena w Malarni. Spektakl z tłumaczeniem na język migowy PJM
„W tłumaczeniu" jest performatywnym monodramem Adama Stoyanova, głuchego poety i aktora. Twórcy spektaklu postawili przed aktorem z pozoru niemożliwe zadanie – przetłumaczenie kilku wierszy Różewicza na Polski Język Migowy. Aktor próbuje przekazać utwory Różewicza w języku, który wymaga nie tylko innej semantyki, ale całkowicie innego konstruowania znaczeń. Poezja Różewicza jest więc budowana na scenie od nowa, ujawniając nieoczywiste interpretacje i zaskakujące, a czasem kontrowersyjne sensy słów.
• 26 czerwca, 16.00, godzina 18.00, spektakl Robot, Scena Kameralna.
Pewnego dnia Klara na wózku inwalidzkim wyrusza w daleką drogę i dociera do obozu koncentracyjnego. Spotyka tam robota, prawdopodobnie ostatniego na ziemi. Nawiązuje się między nimi głęboka przyjaźń oparta na milczeniu i zrozumieniu, ale stało się coś strasznego i zostali rozdzieleni. 70 lat później robot budzi się i rozpoczyna poszukiwania Klary. Wyrusza w świat, który się zmienił i w którym panuje nietolerancja dla odmienności... Polsko-chilijska koprodukcja to spektakl, który z głębokim zmysłem artystycznym opowiada historię, która powtarza się od wieków.
• 26 czerwca, 19.30 spektakl pt. A.Y.L.A.N, Duża Scena. Spektakl z audiodeskrypcją.
Pewnego dnia morze wyrzuca na plażę ciało mężczyzny i wszystko się zmienia... „a.y.l.a.n" to ironiczne przedstawienie poruszające temat faktycznej sytuacji uchodźców w Europie oraz działań wielu pozbawionych skrupułów ludzi, którzy chcą osiągnąć korzyść, wykorzystując ich tragedię. W czasach, kiedy w wielu europejskich krajach rosną antyimigracyjne nastroje i gdy maleje empatia wobec historii oraz cierpienia uchodźców, spektakl zmusza nas do tego, byśmy historie innych zobaczyli w nas samych. Obecna tragedia tych „innych" jest naszą tragedią, która rozgrywała się wczoraj i może być naszą tragedią, która dosięgnie nas jutro.

Licznik Odwiedzin

229595
DziśDziś81
WczorajWczoraj379
W tym tygodniuW tym tygodniu970
W tym miesiącuW tym miesiącu2793
Wszystkie dniWszystkie dni229595