Polski Związek Niewidomych

Koło G L I W I C E

 

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

email: gliwice@slaski.pzn.org.pl

tel: 32 231 37 16

 

czynne:
- poniedziałek 10-13
- wtorek 13-17
- środa 10-13
- czwartek 13-17

 

          

AKTUALNOŚCI:

Projekt „Model rehabilitacja kompleksowa"

 

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy, będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) równolegle w trzech modułach:

Moduł I - zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;
Moduł II psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

Moduł III medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W procesie aktywizacji zawodowej szczególny akcent zostanie położony na stawianie realnych celów dotyczących podjęcia albo powrotu aktywności zawodowej.
Rehabilitacja kompleksowa to oferta skierowana dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód
i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.
W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób
z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w takim Ośrodku są bezpłatne.
• Średni czas pobytu w ośrodku – 9 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy; minimalny czas pobytu – 3-4 miesiące;
• Formuła rehabilitacji – tryb stacjonarny (do 30 osób w każdym cyklu rehabilitacji)i niestacjonarny (20 osób);
• Liczba godzin wsparcia w ciągu dnia – 6-7 godzin/uczestnika
Dla mieszkańców woj. śląskiego Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej znajduje się Sanatorium Uzdrowiskowym Róża w Ustroniu.
Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej prowadzone są w ramach Projektu: „Wypracowanie
i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państw
Grupy docelowe
• Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;
• Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
• Osoby z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do aktywności zawodowej.
Kryteria kwalifikacji do rehabilitacji kompleksowej
 naruszenie sprawności organizmu w stopniu, który ogranicza zdolność do pracy
w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie pozwala na uczestniczenie w rehabilitacji,
 pozytywne rokowanie w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego i twórczego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie,
 motywacja osoby niezdolnej do pracy do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym
i społecznym,
 aktywny udział samego zainteresowanego od samego początku tego procesu,
co jest wyrazem samostanowienia potrzebnego do osiągnięcia pozytywnego celu rehabilitacji i upodmiotowienia osoby w procesie rehabilitacji.

Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu zdrowia Uczestnika, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie zostanie przygotowany Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestnika. Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób oceny ich efektów.
W przygotowaniu Indywidualnego Programu Rehabilitacji i jego realizacji będzie uczestniczyć zespół rehabilitacyjny w składzie: lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, terapeuta zajęciowy, specjalista ds. zarządzania rehabilitacją.

Świadczenia towarzyszące
W trakcie pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej Uczestnik ma zapewnione:
• osoby przebywające w trybie stacjonarnym:
- noclegi w pokojach 1 osobowych oraz pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie)
z uwzględnienie zdrowotnych potrzeb żywieniowych,
- zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu oraz zwrot
kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania i z powrotem w dni wolne od zajęć, zgodnie
z Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (bilet miesięczny).
• osoby przebywające w trybie niestacjonarnym:
- wyżywienie (obiad i przerwy kawowe) z uwzględnienie zdrowotnych potrzeb
żywieniowych,
- zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrót (bilet miesięczny).
• osoby przebywające w ośrodku z dziećmi:
- dzieci mają zapewnione wyżywienie, pełne w wypadku pobytu stacjonarnego lub obiad
w wypadku pobytu niestacjonarnego,
- opiekę przedszkolną na koszt ORK dla dzieci w wieku do lat 7.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie – kontakt tel. 32 493-21-20 Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10/8.

7-13 marca 2021 r. odbędzie się piąta edycja akcji „Polscy Okuliści Kontra Jaskra" organizowana w ramach Światowego Tygodnia Jaskry. Okuliści, którzy chcieliby się przyłączyć do tego wydarzenia, powinni zgłosić swoje gabinety najpóźniej do 28 lutego.

Problem jaskry w Polsce może dotyczyć nawet 800 tys. osób, z czego tylko połowa przypadków została zdiagnozowana – alarmuje Polskie Towarzystwo Okulistyczne. W 90 proc. przypadków choroba przebiega bez widocznych dolegliwości, a zachorować może każdy bez względu na wiek i płeć. Tylko wczesna diagnoza jaskry może pomóc ocalić wzrok. Dlatego tak ważne są regularne badania. Każdy powinien przynajmniej raz w roku przejść pełne badanie okulistyczne, a osoby z grupy ryzyka (w wieku powyżej 40. roku życia, z chorobami kardiologicznymi, kiedy jaskra występuje w rodzinie, z zaburzeniami krążenia obwodowego, żyjące w ciągłym stresie i mające bóle głowy) nawet co sześć miesięcy. Dlatego warto skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych podczas Światowego Tygodnia Jaskry – 7-13 marca br.

Gdzie się zgłosić?

Lista gabinetów, które biorą udział w akcji, zostanie udostępniona 1 marca 2021 r. o godz. 11.00 na stronie https://www.tydzienjaskry.pl/. Będzie stale aktualizowana.

Ile kosztuje wizyta?

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, należy zarejestrować się na wizytę telefonicznie w terminach wskazanych przez gabinet. Gabinet może zaproponować odpłatnie dodatkowe badania, nieobjęte zakresem usługi badań przesiewowych (na które składają się pomiar ciśnienia i badanie dna oka).

Kiedy przyjmują gabinety?

7-13 marca 2021 r. Dokładne terminy każda placówka ustala indywidualnie. Aby sprawdzić godziny przyjęć, znajdź gabinet w Twojej okolicy i zobacz, w jakich godzinach przyjmuje. Następnie zarezerwuj wizytę telefonicznie.

Okuliści, którzy chcieliby dołączyć do akcji, powinni zgłosić swoje gabinety najpóźniej do 28 lutego, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie:
https://www.tydzienjaskry.pl/rejestracja-gabinetu.

Źródło: www.tydzienjaskry.pl

Przekazanie 1% podatku nic nie kosztuje, a może pomóc lokalnym organizacjom pozarządowym. Ten podatek już zapłaciliście, trzeba go tylko skierować w dobre ręce. Dlatego, jak co roku, GCOP zachęca do pozostawienia swojego 1% podatku w Gliwicach. Żeby ułatwić  rozliczenie z fiskusem zapraszamy na bezpłatne Dyżury PIT-owe, podczas których nasi wolontariusze nieodpłatnie pomogą w wypełnieniu zeznać podatkowych, w zamian za przekazanie 1% podatku na dowolną organizację działającą w Gliwicach. Najbliższy dyżur odbędzie się 23 lutego w godz. 15:00-17:00  w Strefie Seniora przy ul. Studziennej 6. Kolejny dyżur jest zaplanowany w marcu, o czym będziemy informować. Masz pytania? Zadzwoń 32 775 20 53

Licznik Odwiedzin

169258
DziśDziś72
WczorajWczoraj129
W tym tygodniuW tym tygodniu72
W tym miesiącuW tym miesiącu1537
Wszystkie dniWszystkie dni169258