Polski Związek Niewidomych

Koło G L I W I C E

 

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

email: gliwice@slaski.pzn.org.pl

tel: 32 231 37 16

 

czynne:
- poniedziałek 10-13
- wtorek 13-17
- środa 10-13
- czwartek 13-17

 

          

AKTUALNOŚCI:

Stowarzyszenie Retina AMD Polska przygotowuje poradnik dla osób ze schorzeniami wzroku.

 

W ramach projektu „Wszystko dla ratowania wzroku", realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG, planujemy opracować poradnik dla osób dotkniętych genetycznymi schorzeniami siatkówki oka. Publikacja będzie zawierać najważniejsze informacje na temat tych schorzeń, a także wskazówki i podpowiedzi, gdzie szukać pomocy i wsparcia. Wy też możecie mieć wpływ na treść publikacji!

Zapraszamy do przesyłania pytań i propozycji tematów, które chcielibyście, by zostały poruszone w broszurze. Zachęcamy do współpracy! Liczymy, że dzięki temu, wspólnie, stworzymy poradnik, który będzie odpowiadał na najbardziej nurtujące pytania dotyczące schorzeń siatkówki oka.

Pytania prosimy przesyłać na adres retinaamd@retinaamd.org.pl

Informacje na stronie:
https://retinaamd.org.pl/zostan-wspolautorem-poradnika/

Z radością informujemy Państwa, że od stycznia 2021 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu „RESTART" – Program Aktywności Lokalnej, jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.5.

Zgodnie z założeniami w ciągu 2 lat chcemy objąć wsparciem 72 mieszkańców naszego powiatu.

Będą to osoby z niepełnosprawnością, które są bezrobotne, poszukują pracy, są nieaktywne zawodowo między 12, a 65 r.ż. oraz wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku od 12 r.ż.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej naszych uczestników, poprzez realizację w formie programu aktywności lokalnej działań związanych z aktywną integracją, działaniami środowiskowymi oraz pracą socjalną i reintegracją w terminie 01.01.2021-31.12.2022r. Każdy z uczestników otrzyma wsparcie jednego z opiekunów – pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, którzy będą czuwać nad realizacją grupowej ścieżki reintegracji. Poszczególne grupy uczestników tworzyć będą program aktywności lokalnej. W ramach projektu wsparciem obejmiemy aż 8 środowisk. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na dwa Programy Aktywności Lokalnej: jeden dla osób z gmin: Knurów, Pilchowice, Gierałtowice, Sośnicowice, a drugi dla osób z gmin: Pyskowice, Toszek, Wielowieś, Rudziniec. W celu integracji całego środowiska powiatu gliwickiego oba PALe będą ze sobą współpracować. Działania organizowane w ramach projektu będą odbywać się dla jednego PALu w Knurowie, a dla drugiego w Pyskowicach.

Udział w projekcie jest świetnym motywatorem do pogłębienia swoich kontaktów społecznych oraz zwiększenia aktywizacji zawodowej. Dlatego pragniemy, aby przez 2 lata trwania projektu uczestnicy mieli możliwość zawrzeć nowe znajomości, zgrać się, wzajemnie wspierać i motywować do działania, jak również zwiększyć swoje poczucie własnej wartości oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje. W związku z tym w ramach projektu przewidzieliśmy dla Państwa atrakcyjne działania zarówno w formie stacjonarnej, jak i wyjazdowej. Formy wsparcia prowadzone w ramach projektu będą składały się z treningów kompetencji, umiejętności społecznych i zawodowych; szkoleń i warsztatów; poradnictwa specjalistycznego; działań środowiskowych i zdrowotnych; zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych. Najbardziej aktywna grupa uczestników będzie miała także możliwość udziału w kursach, na których przewidziane są stypendia. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z imprez integracyjnych oraz wybranych przez siebie rekreacyjnych form spędzania czasu wolnego. W ramach projektu przewiduje się również wspieranie społeczności lokalnej w organizacji inicjatyw oddolnych (festynów, dni sąsiada, samopomocy sąsiedzkiej).

Serdecznie zachęcamy do współpracy, która z pewnością zaowocuje wieloma sukcesami.
Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do złożenia ankiety zgłoszeniowej dostępnej
na stronie www.pcpr-gliwice.pl. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 233 79 83.

 

Wiięcej informacji na stronie:

https://pcpr-gliwice.pl/restart-program-aktywnosci-lokalnej-2/

 

Link do ankiety zgłoszeniowej:

https://docs.google.com/forms/d/1o-vnVsEWwaMrRvmPVlbeHoWEStCfG3qjYjlPh3S6YbU/edit

Polski Związek Niewidomych obchodzi w tym roku 70 urodziny! To nie tylko dobry czas na podsumowania, lecz także okazja do tego, by zastanowić się nad przyszłością. Z okazji jubileuszu organizujemy konkurs literacki dla młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku pt. „Ja za 20 lat". Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. To jeszcze nie wszystko – zwycięskie teksty opublikujemy w „Światełku" (które od kwietnia 2021 r. zmieni nazwę na „Pod lupą")!
Dla kogo jest ten konkurs?
• Dla młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku w wieku 12-18 lat. Jeśli jesteście niepełnoletni, zgodę na udział w konkursie muszą wyrazić wasi rodzice lub opiekunowie prawni.
Jak długo trwa?
• Prace można wysyłać od 1 marca do 15 maja 2021 r.
Jak prace przygotować?
• Opowiadanie lub list
• Objętość: nie więcej niż 3600 znaków ze spacjami lub 8 stron brajlowskich
Gdzie wysyłać prace?
• Elektronicznie w pliku Word lub PDF na adres: centrumkomunikacji@pzn.org.pl lub pocztą (wydrukowane lub przygotowane w brajlu) na adres:
Centrum Komunikacji Polskiego Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 9, p. 19,
00-216 Warszawa
Niezbędne dokumenty:
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu przed wysłaniem zgłoszenia.

Niezbędne dokumenty, formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępny na stronie:
https://pzn.org.pl/ja-za-20-lat-ruszyl-konkurs-literacki-dla-mlodziezy/

Licznik Odwiedzin

169258
DziśDziś72
WczorajWczoraj129
W tym tygodniuW tym tygodniu72
W tym miesiącuW tym miesiącu1537
Wszystkie dniWszystkie dni169258