Polski Związek Niewidomych

Koło G L I W I C E

 

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

email: gliwice@slaski.pzn.org.pl

tel: 32 231 37 16

 

czynne:
- poniedziałek 10-13
- wtorek 13-17
- środa 10-13
- czwartek 13-17

 

          

AKTUALNOŚCI:

Do 30 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Eksperci będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca będzie oddzwaniał na własny koszt.

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to dwunasta tego typu wspólna akcja Wydziału Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Niepełnosprawni najczęściej są zainteresowani rozwianiem wątpliwości np. w zakresie używania samochodu do celów rehabilitacji, korzystania z pomocy przewodników (dla osób niewidomych czy niesprawnych ruchowo), zakupu leków, czy wydatkami na adaptację mieszkania.

Fundacja Edukacji Empatii Rozwoju "Feer" zaprasza na szkolenia w formie zdalnej z obsługi komputerów, sprzętu specjalistycznego oraz obsługi smartfonów, w tym Apple. Szkolenia są bezpłatne, dostosowane do możliwości każdego uczestnika.
Na szkolenia zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz osoby dorosłe z całej Polski. Szkoleniami obejmujemy również osoby, które są niewidome lub słabowidzące z dodatkową niepełnosprawnością. Do kontaktu zapraszamy również nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych, integracyjnych, pracodawców, rodziców i opiekunów, którzy mają podopiecznych z dysfunkcją wzroku i nie wiedzą, jak wytłumaczyć zawiłości technologii informatycznych.
Wymagane do szkolenia jest orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza o trudnościach ze wzrokiem. Czas szkolenia jest dopasowywany do każdego beneficjenta. Nabór na szkolenie trwa cały czas, jest to działalność stała.
Zapisy: pon.-pt. w godz. 10:00-15:00, telefonicznie pod numerem: 662 594 011 lub mailowo pod adresem: kontakt@feer.org.pl.
Kontakt z nadawcą ogłoszenia: kontakt@feer.org.pl
Kontakt z DZdN:
wypozycz@dzdn.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest podjęcie działań na rzecz rozwoju usług społecznych, w tym zdrowotnych, opiekuńczych i asystenckich z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia,z ukierunkowaniem na grupę 240 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek oraz ich otoczenie na terenie miasta Gliwice.

Głównymi kryteriami podczas procesu rekrutacji będą:

o wiek 65+,

o brak aktywności zawodowej,

o płeć zgodnie z opisaną we wniosku zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,

o osoba niesamodzielna, która potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność,

o jeśli występuje niepełnosprawność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

W ramach realizacji projektu pacjenci mogą liczyć na formy wsparcia takie jak:

o usługi w przychodni i w domu pacjenta: lekarz geriatra, fizjoterapeuta, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, psycholog, dietetyk, asystent stomatologiczny, lekarze specjaliści (kardiolog, neurolog, ortopeda, lekarz rehabilitacji, stomatolog),

o badania laboratoryjne: szeroki pakiet,

o badania diagnostyczne: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, RTG.

Do Centrum Geriatrycznego VITAMED Sp. z o.o. mogą być przyjęci:

o Pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub u których istnieje ryzyko hospitalizacji,

o Pacjenci 65+,

o Pacjenci, u których skala poziomu samodzielności (skala Barthel) wykazuje 40-65 punktów.

Kryterium wykluczenia z kwalifikacji do CG:

o korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń

pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,

o osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie. Weryfikacja powyższych warunków (pkt. 4 - 5) dokonywana będzie na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu zgłoszeniowym do Centrum Geriatrycznego.

Czas trwania projektu: 24 miesiące od 01.02.2021 do 31.12.2022.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITAMED Sp. z o.o.

ul. Różana 7 , 44-109 Gliwice

Licznik Odwiedzin

169260
DziśDziś74
WczorajWczoraj129
W tym tygodniuW tym tygodniu74
W tym miesiącuW tym miesiącu1539
Wszystkie dniWszystkie dni169260