Polski Związek Niewidomych

Koło G L I W I C E

 

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

email: gliwice@slaski.pzn.org.pl

tel: 32 231 37 16

 

czynne:
- poniedziałek 10-13
- wtorek 13-17
- środa 10-13
- czwartek 13-17

 

          

AKTUALNOŚCI:

Informujemy, że Bibliotek Miejska w Gliwicach we współpracy z Kołem PZN w Gliwicach organizuje XVI Konkurs Książki Mówionej, który odbędzie się 7.11.2020 o godzinie 10.00 w Bibliotece Centralnej ul. Kościuszki 17.

Zapraszamy wszystkich członków naszego koła do uczestnictwa. Dla finalistów przewidzuane nagrody.

 

Do konkursu wybrano następujące książki:

Olga Rudnicka - „Fartowny pech"

Elena Ferrante - „Genialna przyjaciółka"

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z panem Stanisławem Molczykiem - członkiem zarządu lub z biurem naszego koła. 

Konsultacje mają na celu zapoznanie się z opiniami ogółu społeczeństwa oraz otoczenia społeczno - gospodarczego. Konsultacje stanowią uzupełnienie analizy potrzeby realizacji projektu rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie o zespół pracowni do kształcenia praktycznego.
Do wzięcia udziału w tych konsultacjach zachęcamy wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje.

 

Szcegóły pod adresem:

http://sosw.slask.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=128&cntnt01returnid=60

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wizyty domowe - laska, pies przewodnik, technologie", dofinansowanym ze środków PFRON.

Oferujemy:
- zajęcia z orientacji przestrzennej
- zajęcia z poruszania się z psem przewodnikiem
- zdalne szkolenia z zakresu obsługi komputera i smartfonów.

Kogo zapraszamy do projektu?
Pełnoletnie osoby niewidome lub słabowidzące z całej Polski, które:
1. Posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
2. W terminie od 01.04.2020 nie biorą udziału w zajęciach tego samego typu w ramach innego projektu, dofinansowanego przez PFRON.
3. Poruszają się z białą laską i chcą poznać nowe trasy lub popracować nad technikami bezpiecznego chodzenia.
4. Korzystają z pomocy psa przewodnika i chcą zdobyć nowe umiejętności lub je utrwalać.
5. używają na co dzień komputerów i/lub smartfonów i są zainteresowane zdobywaniem nowych umiejętności lub ich utrwalaniem.
Szkolenia komputerowe będą się odbywały w trybie zdalnym. Dlatego do udziału w nich zapraszamy osoby, które potrafią obsłużyć komputer i/lub smartfon na poziomie średniozaawansowanym i mają warunki techniczne pozwalające na zdalną współpracę z instruktorem.
6. Nie są:
A) uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
b) uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy
c) mieszkańcami/podopiecznymi placówek innych niż WTZ lub ŚDS, finansowanych ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?
1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do fundacji.
2. Dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności

Wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do fundacji osobiście lub tradycyjną pocztą adres Fundacja Vis Maior
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10 02-366 Warszawa .
Z uwagi na obecną sytuację osoby, chcące dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe osobiście są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się.
Na zgłoszenia czekamy do 26 czerwca 2020 roku. W Zakładamy również możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej.
Prosimy, , jeśli to możliwe, o wysłanie formularza drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl.
Osoba, która dokona zgłoszenia telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną i zostanie zakwalifikowana do projektu, będzie zobowiązana do dostarczenia do fundacji podpisanych formularzy zgłoszeniowych.
Dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane o wynikach rekrutacji.
W oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentach zgłoszeniowych poszczególnych osób, zastrzegamy sobie prawo doboru instruktorów do kursantów.
Formularz zgłoszeniowy oraz informacje o projekcie są dostępne na stronie fundacji.
< W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt .
tel. 22 370 28 75
e-mail:
biuro@fundacjavismaior.pl

Licznik Odwiedzin

132222
DziśDziś62
WczorajWczoraj103
W tym tygodniuW tym tygodniu351
W tym miesiącuW tym miesiącu165
Wszystkie dniWszystkie dni132222